XẾP HẠNG VIP
Tổng nạp (Triệu =tr)
Mức nạp duy trì mỗi tháng
Pre-Vip
1.001tr < Nạp ≤ 5tr
Duy trì 200k/tháng
Vip Bạc
5.001tr < Nạp ≤ 20tr
Duy trì 1tr/tháng
Vip Vàng
20.001tr < Nạp ≤ 50tr
Duy trì 2tr/tháng
Vip Bạch Kim
50.001tr < Nạp ≤ 200tr
Duy trì 5tr/tháng
Vip Kim Cương
Nạp > 200.001tr
Duy trì 10tr/tháng
Đề xuất event x
Nhân viên CSKH VIP hỗ trợ cá nhân x x
Quà sinh nhật x x
Quà mốc vip tháng x x x x x
Quà duy trì nạp tháng x x x x x